Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу

Приймальна директора

Івано-Франківськ
вул. Коновальця, 140

Відділення підприємництва та обліку

Завідувач відділення — Доміна Віра Володимирівна. Запрошуємо на навчання за двома спеціальностями:
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • 071 «Облік і оподаткування»

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітньо-професійна програма «Комерційна діяльність»
 • Рівень освіти: фахова передвища освіта
 • Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр
 • Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
 • Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з комерційної  діяльності
 • Форма навчання: денна
 • Прийом на навчання: на базі 9-ти, 11-ти класів
 • Термін навчання: на базі 9-ти класів — 2 роки 10 місяців, на базі 11-ти класів — 1 рік 10 місяців

Фахівці даної спеціалізації можуть працювати на посадах:

 • товарознавець;
 • ревізор комерційний;
 • представник торгівельний;
 • торгівельний брокер;
 • завідувач контейнерного майданчика;
 • завідувач складу чи сховища;
 • завідувачем центрального складу;
 • директором малої фірми (рекламної, комерційної).

Вони підготовлені для професійної діяльності в планово-економічних відділах та відділах матеріально-технічного забезпечення і збуту в транспортних, туристичних та рекламних фірмах, агенціях, представництвах авіакомпаній, організаціях інших галузей економіки.

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма «Бухгалтерський облік»
 • Рівень освіти:  фахова передвища освіта
 • Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр
 • Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
 • Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»
 • Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з бухгалтерського обліку
 • Форма навчання: денна
 • Прийом на навчання: на базі 9-ти класів
 • Термін навчання: на базі 9-ти класів — 2 роки 10 місяців

Фахівці даної спеціалізації можуть працювати на посадах:

 • бухгалтер;
 • технік з планування;
 • інспектор;
 • інспектор з інвентаризації;
 • інспектор-ревізор;
 • ревізор;
 • касир-експерт;
 • завідувач каси.

Вони підготовлені для професійної діяльності в підприємствах, організаціях та установах усіх типів і форм власності: промисловості, торгівлі, будівництві, транспорті, сільському господарстві; малому та середньому бізнесі; у туристичних, страхових та інших сферах; в усіх органах державної влади та самоврядування: в міністерствах, відомствах, агентствах, а також в податкових та митних службах.

Освітньо-професійна програма «Оціночна діяльність»
 • Рівень освіти: фахова передвища освіта
 • Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
 • Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
 • Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»
 • Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з оціночної діяльності
 • Форма навчання: денна
 • Прийом на навчання: на базі 9-ти класів
 • Термін навчання: на базі 9-ти класів — 2 роки 10 місяців

Фахівці даної спеціалізації можуть працювати на посадах:

 • брокер;
 • дилер;
 • маклер;
 • клерк;
 • агент операцій з нерухомістю.

Вони підготовлені для професійної діяльності в банківських установах, нотаріальних конторах, акціонерних товариствах, бюро технічної інвентаризації, біржі.