Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу

(0342) 53-14-00

інформаційна лінія
08:00-18:00 щодня

     Здоров’я – неоціненний дар, за який люди несуть особисту відповідальність.

     Забезпечення здорових і безпечних умов праці, запобігання травматизму студентів та працівників коледжу покладається на його керівника.

   Навчання працівників з питань охорони праці є важливою складовою управління коледжем, що сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням, виховання поважного ставлення до безпеки людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок з дотримання правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, що виникають у разі порушення життєвого процесу в побуті, під час трудової діяльності чи в соціальному середовищі та включає в себе взаємопов’язані заходи на виконання вимог законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці.

    Знання вимог охорони праці необхідні викладачу не лише для проведення занять, позанавчальних заходів, а й для того, щоб створити студентам умови праці, навчання та відпочинку, при яких би повністю виключалися будь-які випадки травматизму.

    Відповідно вимог Типового положення про навчання і перевірку знань для працівників коледжу було проведено трьохтижневі навчання згідно програми викладачами дисципліни «Основи охорони праці». Перевірка знань з питань охорони праці у вигляді виконання тестових завдань здійснюється постійно діючою комісією під головуванням директора коледжу Томенчук С.П. та членами: Волощук Г.Я., Прядко О.М., Яремою О.Т. та Григоришиною О.В. 

Перевірка знань з питань охорони праціПеревірка знань з питань охорони праці