Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу

(0342) 53-14-00

інформаційна лінія
08:00-18:00 щодня

Відділення туризму і готельєрства

Завідувач відділення - Головата Марія Василівна

Починаючи з вересня 1993 року Івано-Франківський комерційний технікум один із перших навчальних закладів області здійснив підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах». Уже тоді було зрозуміло, що рекреаційні можливості регіону будуть потребувати фахівців туристичної і готельної справи. Цьому сприяло запровадження спеціальності «Організація комерційної діяльності в ресторанах і туристично-готельних комплексах» за спільним українсько-німецьким навчальним планом у рамках реалізації першого етапу проекту співпраці в Асоціації навчальних закладів України туристичного і готельного профілю.

Минав час, який вносив свої корективи. У вересні 2013 року було створене відділення туристичного і готельно-ресторанного обслуговування, а у 2016 році перейменовано на відділення туризму і готельєрства. Група однодумців, об’єднаних в циклову комісію дисциплін туристичного і готельного обслуговування, очолювана Дівнич Оксаною Степанівною, забезпечує викладання професійно спрямованих дисциплін.

Викладачі відділення постійно працюють над підвищенням науково-теоретичного рівня, систематично організовують студентську пошуково-дослідницьку роботу, залучають студентів до виступів в олімпіадах. Одним із напрямків пошукової роботи є  вивчення релігійних святинь західного регіону України як об’єктів паломницького туризму. Результатом стало створення стендів «Чудотворні ікони Божої Матері на західних теренах України» та «Путівник прочанина».

Креативний підхід, здоровий дух змагань, відчуття власної причетності до кожної справи в коледжі забезпечують високий рівень теоретичної і практичної підготовки студентів, робить їх життя цікавим та змістовним.

Задля інтеграції в європейський простір відбувається обмін досвідом з викладачами та учнями Об’єднання гастрономічних та готельних шкіл імені Комісії Народної Освіти м. Сандомеж (Польща). У своїй роботі члени циклової комісії прагнуть підвищувати престиж професії працівника сфери обслуговування, поєднувати отримані теоретичні знання та набуті практичні навички із студентським дозвіллям. Традиційним святом коледжу є день посвяти в туристи для студентів-першокурсників спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа».

Одним із найважливіших аспектів роботи відділення, як і всього навчального закладу,  є практична діяльність молоді. Протягом багатьох років склалася тісна співпраця з багатьма туристичними та готельними підприємствами міста та області. Починаючи з березня 2003 року, наша молодь проходила практику у Туреччині, Єгипті, на даний — у Федеративній Республіці Німеччина, Польщі.

На відділенні туризму і готельєрства здійснюється підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями:

-  241 Готельно-ресторанна справа.

Спеціалізація: Готельне обслуговування.

- 242 Туризм.

Спеціалізація: Туристичне обслуговування.

Форма навчання —  денна. Термін навчання — на основі базової загальної середньої освіти — 3 роки 5 місяців; на основі повної загальної середньої освіти — 2 роки 5 місяців. Кваліфікація — фахівець з готельного обслуговування.

Ті, хто навчається на спеціальності «Туризм», багато уваги приділяють вивченню географії, країнознавству, географії туризму та іноземним мовам. Викладачі навчають формувати туристичні тури і екскурсійні програми із врахуванням особливостей туристичних зон та центрів, а також побажань клієнтів, ознайомлюють з особливостями трансферу - проїздками туристів від місця прибуття до місця проживання.

Головне завдання фахівця з туризму - довідатися все можливе і неможливе про тури і готелі: чим і як там годують, які пропонують номери, чи існують дитячі екскурсії тощо. Окрім засвоєння теорії економіки й туризму, студенти на заняттях розв'язують практичні завдання: як створити власну туристичну фірму та налагодити її діяльність; як скласти бізнес-план і бухгалтерський звіт та ін.

Студенти вивчення яких передбачено галузевим стандартом цієї спеціальності вивчають іноземні мови (зазвичай не менше двох). Передбачений великий об'єм практики у туроператорських компаніях, турагентствах.

Протягом навчання студенти на екскурсіях відвідують цікаві туристичні місця та об'єкти. Під час проходження практики ознайомлюють з туристичними маршрутами України, вникаючи у тонкощі майбутньої професії.

Для фахівців спеціальності «Туризм» освітньо-кваліфікаційна характеристика передбачає забезпечення теоретичної підготовки та практичних навиків щодо їх діяльності в сфері туризму. Згідно Національного класифікатора професій фахівці спеціалізації «Туристичне обслуговування» можуть займати такі посади:

 • керівник виробничого підрозділу у туристично-рекреаційній справі;
 • завідувач туристичного агентства;
 • директор малої фірми (рекламно-туристичної та ін.);
 • завідувач бюро (подорожей,екскурсій);
 • агент з організації туризму;
 • гід в подорожах;
 • екскурсовод;
 • фахівець з туристичного обслуговування;
 • фахівець з рекреації;
 • фахівець з організації дозвілля;
 • фахівець із туристичної безпеки;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • фахівець з розвитку сільського туризму;
 • керівник туристської групи;
 • стюард (послуги в дорозі).

«Готельно-ресторанна справа» – одна з актуальних і перспективних спеціальностей сучасності, яка необхідна для забезпечення роботи готельної та ресторанної інфраструктури. Фахівці з готельного обслуговування повинні вміти організовувати діяльність щодо надання основних видів послуг, організовувати виробництво і обслуговування у закладах готельного господарства, забезпечувати належний рівень якості продукції, володіти практичними навичками роботи з комп’ютерною технікою у сфері інформаційних технологій та ін.

До фахівця з готельного обслуговування висуваються такі індивідуальні вимоги: креативне мислення, знання етикету,  високий рівень культури, творчі здібності, комунікабельність та  дисциплінованість. Фахівці з готельного обслуговування готуються для роботи в готелях, туристичних і санаторно-курортних комплексах з організації відпочинку та спеціального обслуговування.

Для фахівців спеціальності «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційна характеристика передбачає забезпечення теоретичної підготовки та практичних навиків щодо їх діяльності в сфері готельного господарства. Згідно Національного класифікатора професій фахівці спеціалізації «Готельне обслуговування» здатні займати такі посади:

 • керівник малого підприємства-готелю;
 • завідувач корпусу готелю;
 • завідувач номерного фонду готелю;
 • завідувач поверху готелю;
 • керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом та ін.);
 • керуючий готельним господарством;
 • фахівець з готельного обслуговування;
 • фахівець з готельної справи;
 • стюард (готелі та інші місця розміщення).