Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу

(0342) 53-14-00

інформаційна лінія
08:00-18:00 щодня

Відділення підприємництва і обліку

Завідувач відділення — Доміна Віра Володимирівна

Відділення підприємництва і обліку є наймолодшим в коледжі, створене в 2008 році в результаті реорганізації економічного відділення, як окремий структурний підрозділ. У 2013 році з метою оптимізації роботи навчальних відділень, підготовки студентів до ступеневого навчання, враховуючи галузь знань та напрям, перейменовано на обліково-економічне, а в 2016 році - на відділення підприємництва і обліку, яке проводить підготовку за спеціальностями:

- 071 Облік і оподаткування.

Спеціалізації: 071.01 Оціночна діяльність;                                                                                071.02 Бухгалтерський облік.

- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Спеціалізації:  076.01 Інформаційна діяльність підприємства;                                               076.02 Комерційна діяльність.

Відділення здійснює підготовку фахівців відповідно до вимог кон’юктури ринку й роботодавців за денною формою навчання  за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів фізичних і юридичних осіб.

Робота відділення спрямована на підготовку молодшого спеціаліста, який вміє реалізовувати свої знання на практиці, використовувати інформаційні ресурси та сучасні інтерактивні засоби комунікаційних технологій, обмінюватися думками, ідеями, досвідом, забезпечує одержання фахових та ґрунтовних знань.  Навчальний процес на відділенні забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив коледжу. Провідними у підготовці фахівців є дві циклові комісії: циклова комісія обліково-економічних дисциплін (голова - Коржев І.В.) та циклова комісія інформаційних дисциплін (голова — Григоришина О.В.).У процесі вивчення фахових дисциплін викладачі намагаються сформувати у студентів теоретичні знання та професійні навички практичної роботи, самостійність у прийнятті економічних і фінансових рішень, уміння працювати із законодавчими та інструктивними матеріалами, літературою. Головна мета викладачів відділення — підготовка студентів до ефективної участі у професійній діяльності в умовах інформаційного суспільства. Навчаючись на відділенні, студенти здобувають фундаментальну економічну підготовку для майбутньої професійної діяльності, отримують знання з бухгалтерського та фінансового обліку, економічних та управлінських дисциплін Вони підготовлені для професійної діяльності в органах фінансової системи, системи соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури.

Поряд з навчальною роботою на відділенні ведеться науково-пошукова, гурткова робота результати якої підтверджують зайняті призові місця студентами на олімпіадах, науково-практичних конференцій: Лемко Анна (2012р.), Панчак Ольга, Бойко Яна (2015р.) стали  призерами Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь України як стратегічний потенціал розбудови національної економіки.», Савляк Мирослава(2016р.) переможенець регіональної студентської наукової конференції «Титан праці і велет духу людського».

Коротка історична довідка спеціальностей.

Підготовка фахівців з комерційної діяльності розпочалася з 1993 р., їй передувала підготовка товарознавців з початку заснування технікуму радянської торгівлі (1964), в 1993 році відкрито спеціальність «Бухгалтерський облік», а в 2012р. «Інформаційна діяльність підприємства» Спеціальність «Оціночна діяльність» починалась з «Біржової діяльності», яку ліцензовано в 2002 році за спеціалізацією «Оцінка майна, операцій з нерухомістю». Заклад був першим і єдиним в області, який здійснював прийом за такою спеціальністю. В різні роки завідувачами відділення були: Панчук Г.Т.,  Стиранка І.І., Шарпе Г.М.,які внесли значний внесок в організацію підготовки фахівців даних спеціальностей.

Вихід на міжнародний ринок потребує  не тільки відповідного  рівня знань спеціалістів, але і вміння студентами володіти практичними  навичками та виконувати різноманітні завдання під час проходження виробничих практик, поєднуючи їх з теоретичними знаннями. Вагомим чинником є високий рівень кваліфікації керівників практики від підприємств, серед яких є випускники коледжу з великим стажем роботи як практичної, так і роботи зі студентами. Випускники коледжу є конкурентоспроможними на ринку праці, мають грунтовну теоретичну підготовку та практичні навички для активної творчої професійної та соціальної діяльності, про що свідчать відгуки з підприємств, де вони працевлаштовані, показують добрі знання, вміють  вирішувати виробничі ситуації, діяти в нестандартних умовах ринкових відносин, займають керівні посади у сфері торгівлі, є директорами підприємств різних форм власності. З теплотою і щирістю згадують у коледжі вихованців, які працюють зараз за фахом на численних підприємствах України та за її межами. Значна кількість випускників, закінчивши після коледжу навчальні заклади ІІІ та ІV рівнів акредитації, працюють керівниками підприємств та виробничих підрозділів: Чайковський Олег - начальник відділу головної фінансової інспекції Івано-Франківської області; Цюцяк Ігор — заступник завідувача кафедри обліку економіко-правничого університету ім. Короля Данила, Сас Людмила - кандидат економічних наук, викладач Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Сімків Богдан – співвласник підприємства «Біо-захід», Конвалюк Роман - заступник департаменту продаж ТОВ «Прикарпатський торговий дім».

Викладачі відділення переконані в тому, що добрим конкурентоспроможним фахівцем може стати лише той, хто систематично поєднує теоретичні знання з практикою і є глибоко духовним, а у своїх вихованцях бачать насамперед завтрашніх успішних людей незалежної України.