Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу

(0342) 53-14-00

інформаційна лінія
08:00-18:00 щодня

Відділення підприємництва і обліку

Завідувач відділення — Доміна Віра Володимирівна

 

Відділення підприємництва та обліку є наймолодшим в коледжі, створене в 2008

році в результаті реорганізації економічного відділення, як окремий структурний

підрозділ. На відділенні з 2020 року розпочато набір вступників для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «Фахового молодшого бакалавра» за такими

спеціальностями: 

 071 Облік і оподаткування.

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» здійснюється за наступними

освітньо-професійними програмами:

 Оціночна діяльність;

 Бухгалтерський облік.

Навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

здійснюється за освітньо-професійною програмою Комерційна діяльність.

Відділення здійснює підготовку фахівців відповідно до вимог кон’юктури ринку й

роботодавців за денною формою навчання  за рахунок коштів Державного бюджету

України та коштів фізичних і юридичних осіб.

Робота відділення спрямована на підготовку фахівця, який вміє реалізовувати свої

знання на практиці, використовувати інформаційні ресурси та сучасні інтерактивні

засоби комунікаційних технологій, обмінюватися думками, ідеями, досвідом,

забезпечує одержання фахових та ґрунтовних знань.  Навчальний процес на відділенні

забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив коледжу.

У процесі вивчення фахових дисциплін викладачі намагаються сформувати у

студентів теоретичні знання та професійні навички практичної роботи, самостійність

у прийнятті економічних і фінансових рішень, уміння працювати із законодавчими та

інструктивними матеріалами, літературою.

Головна мета викладачів відділення — підготовка студентів до ефективної участі

у професійній діяльності в умовах інформаційного суспільства. Навчаючись на

відділенні, студенти здобувають фундаментальну економічну підготовку для

майбутньої професійної діяльності, отримують знання з бухгалтерського та

фінансового обліку, економічних та управлінських дисциплін. Вони підготовлені для

професійної діяльності в органах фінансової системи, системи соціального захисту,

охорони здоров’я, освіти, культури.

Поряд з навчальною роботою на відділенні ведеться науково-пошукова, гурткова

робота.

Викладачі відділення переконані в тому, що добрим конкурентоспромож-

ним фахівцем може стати лише той, хто систематично поєднує теоретичні знання з

практикою і є глибоко духовним, а у своїх вихованцях бачать насамперед завтрашніх

успішних людей незалежної України.